Chůze naboso vs. chůze v botách

Odlišnosti chůze naboso a chůze v botách z pohledu nohou v tomto článku rozebírá fyzioterapeutka Soňa Barvenčíková z Fyzionožky.

Obsah článku

Nohy při chůzi

Lidskou nohu tvoří velké množství pevných i měkkých částí. Skládá se z 26 kostí, které artikulují v 33 kloubech a spojuje je 107 vazů. Funkci nohy ovlivňují nejen krátké svaly nohy, ale i svaly bérce, které se na noze upínají a výrazně ovlivňují stav nožní klenby. Lidská noha má opěrnou funkci, nese hmotnost celého těla, zajišťuje kontakt s terénem, umožňuje přesun, ti šikovnější z nás umí nohama i dobře manipulovat s předměty.

Chůze představuje nejpřirozenější lidský pohyb, pro který jsme stvořeni. Chůzí se můžeme pohybovat a přemisťovat téměř libovolně dlouho, nevyčerpává nás tak jako náročný běh. Lidské tělo je nachystáno na chůzi naboso, většina dětí se rodí se zdravýma nohama, avšak působením různých vlivů se problémy s chodidly objevují stále v nižším věku. Boty slouží k ochraně chodidel před nepříznivou teplotou či proti poranění, ovšem nesprávná obuv omezuje naše chodidla i jejich funkci.

Běžné vs. barefoot boty

Technika chůze

Při chůzi dochází k rytmickému pohybu dolních končetin, kdy vždy jedna zůstává v kontaktu s podložkou. Kroky se neustále opakují v krokovém cyklu.

Krokový cyklus začíná kontaktem paty s podložkou a končí opět úderem stejnostranné paty. Noha při tomto cyklu mění své nastavení, z flexibilní struktury se stává rigidní páka, potřebná k odrazu. V krokovém cyklu rozlišujeme fázi stojnou a švihovou. Na chodidle se během těchto fází děje mnoho pohybů. Nohy proto ke svému pohybu potřebují vhodné podmínky.

Noha musí být stabilní, dobře tlumit, ale i se dokázat zpevnit, aby se mohla dobře odrazit a posunula celé tělo vpřed. Při tlumení a odrazu noha provádí dva různorodé pohyby. Při tlumení dopadu se protahuje (prodlužuje), při odrazu se naopak stává pevnou, tuhou a zkracuje se. Noha jako tlumič absorbuje velkou zátěž, odrazem pak váhu přenáší vpřed. Pokud zvolíme neideální obuv, může být práce chodidla omezena či dokonce znesnadněna.

Chůze naboso

Chodidla patří mezi proprioceptivní oblasti, skrze které vnímáme povrch. Tím ovlivňují i nastavení ostatních částí těla, posturální funkce (držení těla, stoj i lokomoci).

Nohy naboso vnímají různorodost terénu, jeho sklon i povrch. Při pohybu naboso nohy kopírují terén, na změny povrchu poté nutí reagovat celé tělo. To se adaptuje na měnící se podněty, dochází ke stimulaci proprioceptorů, což působí proti ochabování nohou a chodidel. Chůze naboso přispívá k lepšímu fungování a propojení celého těla.

Při chůzi naboso potřebujeme správně pracovat s chodidly. Pokud jdeme bez bot, je vhodné chůzi zpomalit, dělat kratší kroky. Vyvarujeme se tak tvrdému dopadu na patu. Dále je kladen důraz na správný odval a následný odraz chodidla z palce. To vše chodidla otužuje a trénuje jejich citlivost. Chůze je celkově ladnější, pružnější a měkčí.

Přirozená chůze

Chůze v botách

Jak to s prací chodidla vypadá v klasické konvenční obuvi? Noha obutá v botě s pevnou silnou podrážkou je ochuzena o dostatečné vnímání povrchu a nemůže se svým tvarem přizpůsobit terénu. V pevných botách chodíme těžkopádněji nebo máme tendenci k dupání a došlapu na paty. Některé boty jsou dokonce tak tuhé a těžké, že jsou připodobňovány k lyžákům.

Pokud má bota silnou podrážku, omezuje vnímání povrchu a dochází k utlumení. Děláme delší kroky, které dopadají před tělo a často dokračujeme na patu, nedochází k odvíjení chodidla.

Boty se zužující se špičkou utlačují prsty k sobě, palec se vychyluje ze svého postavení a není mu tak umožněno správné postavení k odrazu. Pokud má bota i podpatek, mění se těžiště těla a celé jeho nastavení. Váha těla se tlačí na přední část chodidla, mění se postavení, hrbíme se, chodidla začnou brzy bolet.

Často se setkáváme s tím, že si dospělí kupují špatné velikosti obuvi, bez nadměrku. Prsty se v botě skrčují a utlačují, nedovolí tak noze správné postavení a rozvinutí. Nevhodná velikost také způsobuje problémy s kůží, vznikají nejrůznější začervenání, puchýře či otlaky. Pevné obutí znemožňuje správnou funkci kotníku, někteří jedinci pak trpí častějšími výrony a nestabilitou v oblasti hlezna. Tím, že není oblast kotníku posílena, dochází častěji k úrazům.

Chůze v barefoot botách

Bez bot lépe kontrolujeme napřímení těla skrz vnímání přes svá chodidla. Lépe se soustředíme na chůzi a jednotlivé kroky, jsme stabilnější, umožňujeme tělu práci v oblasti kotníků.  Nohy nejsou utlačovány a mohou se tak lépe zrelaxovat a uvolnit.

Ne vždy máme příležitost chodit úplně bez bot a využít tak všechny benefity tohoto pohybu. Proto dnes existuje možnost vybrat si z nepřeberného množství barefoot bot, které se snaží napodobit chůzi naboso. Umožňuje to jejich široká špička, rovná a měkká podrážka. Ovšem také v nich je potřeba dodržovat pravidla správného pohybu.

 

Barefoot boty pro děti i dospělé