obchodní podmínky

Naším cílem je oboustranná spokojenost, tedy vy si vyberete z naší nabídky boty (všechny obrázky jsou reálné a popisky maximálně výstižné, aby vás zboží nepřekvapilo), zaplatíte a my vám včas zboží pošleme.

Kompletní obchodní podmínky najdete níže, ale komu se nechtějí číst a potřebuje jen vědět, jak to u nás chodí, to nejdůležitější.

 

OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ

 • Vyberte si boty nebo doplňky, dejte do košíku, zvolte způsob dopravy a platby (www.littleshoes.cz/doprava-a-platba) a vyplňte osobní a kontaktní údaje.
 • Raději 2x měřte a jednou objednávejte (uvádíme délku i šířku bot), zohledněte na co boty chcete, jaký materiál a typ by měl vyhovovat.
 • Po dokončení objednávky vám přijde email s potvrzením a číslem účtu (pokud jste vybrali platbu bankovním převodem). Prosíme o úhradu do 3 prac. dní, jinak vaše "rezervace" propadá. 

ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

 • Změnili jste názor a boty nechcete? Hlavu vám neutrhneme a budeme rádi, když nám napíšete email, objednávku stornujeme a boty nabídneme dalším...

ZASLÁNÍ ZBOŽÍ

 • Zboží "skladem" odesíláme denně, takže v den připsání částky na účet nebo následující pracovní den vyrazí balík za vámi.
 • Cena dopravy i obvyklé doby doručení najdete na www.littleshoes.cz/doprava-a-platba
 • Velmi výjímečně neodesíláme denně, garantujeme odeslání do 3 prac. dní.

VRÁCENÍ ZBOŽÍ A REKLAMACE 

 • Co vám nevyhovuje, pošlete nám do 3 týdnů od převzetí zpět (prosíme v původní krabici/obalu a s cedulkami, nevadí, když je kvůli zkoušení odstřihnete/sundáte)
 • Do balíčku jen vložte vyplněný formulář pro vrácecení/reklamaci zboží. Případně na kousek paníru napište potřebné údaje.
 • adresa pro vrácení:
  • poštou Klára Borlová, Nádražní 1666, Písek - 397 01
  • Zásilkovnou - Nádražní ul., Repam elektro
 • Peníze vám vrátíme během cca týdne od převzetí balíčku.
 • Kdyby náhodou.... jste potřebovali boty reklamovat, napište na lucie@littleshoes.cz, pošlete fotku a informace a najdeme řešení. Uděláme maximum pro to, abyste nebyli měsíc bez bot.

 

No a teď ty oficiální...

OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU little SHOES umístěného na internetové adrese www.littleshoes.cz

Prodávající – Klára Borlová, Nádražní 2296, Písek 397 01, IČO 04159900, plátce DPH, DIČ CZ 8353081583.

účinné od 1. 8. 2017

Tyto obchodní podmínky se vztahují na vztahy prodávajícího a kupujícího, který je spotřebitelem (dále jen jako kupující-spotřebitel nebo jako kupující nebo jako spotřebitel). Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, který není spotřebitelem, se řídí ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím-spotřebitelem neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění, a zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění. Na žádost kupujícího-spotřebitele mu prodávající zašle obchodní podmínky v textové podobě.

Prodávajícím je Klára Borlová, Nádražní 2296, Písek 397 01. Kontakt: klara@littleshoes.cz; tel: 605 419 374 (v pracovní dny od 9:00 do 17:00 hod.), cena dle běžného tarifu. Prodávající jedná při uzavírání a plnění smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti.

Spotřebitelem je fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Kupní smlouva

Návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky www.littleshoes.cz, kupní smlouva je uzavřena okamžikem přijetí objednávky kupujícího-spotřebitele prodávajícím. Prodávající přijetí objednávky bezodkladně potvrdí. Uzavřenou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo ze zákonem stanovených důvodů. Prodávající tímto informuje kupujícího, že nearchivuje všechny uzavřené kupní smlouvy. Kupujícímu se doporučuje, aby si potvrzení objednávky zaslané prodávajícím uložil pro další použití.

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Tuto kontrolu a změny údajů lze provádět prostřednictvím tlačítek „zpět" a „pokračovat". Objednávku odešle kupující-spotřebitel prodávajícímu kliknutím na tlačítko „odeslat objednávku".

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Prodávající má právo od smlouvy odstoupit, pokud zboží není dostupné v jeho skladu či skladu dodavatele, se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. Tuto skutečnost je prodávající povinen sdělit kupujícímu-spotřebiteli nejpozději 5. den po přijetí jeho objednávky. V případě, že kupující-spotřebitel zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo zaslána prostřednictvím poštovní poukázky na jeho adresu. Odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku ruší.

Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele a řídí se ustanoveními o darovací smlouvě.

K ceně objednaného zboží je dále účtováno poštovné a balné dle tarifu uvedeného na www.littleshoes.cz/doprava-a-platba. Platbu je možné provést bankovním převodem na účet Prodávajícího, kartou online přes portál GoPay nebo v hotovosti externímu přepravci (označeno jako dobírkou).

Pokud je zásilka vrácena z důvodu nevyzvednutí a kupujícím znovu vyžádána, účtujeme nové poštovné v plné výši.

Postup při přebírání zásilky

Přepravce je zpravidla povinen spotřebiteli zboží doručit za první uzamykatelné dveře domu. Spotřebiteli se doporučuje při přebírání zboží zkontrolovat, zda není obal výrobku poškozen. Pokud obal bude jevit známky poškození (např. bude protržený, rozlepený apod.), doporučuje se zboží nepřebírat nebo převzít s výhradou.

Upozorňujeme, že podle podmínek dopravce nemůže spotřebitel zboží před zaplacením a převzetím rozbalit a překontrolovat. Pokud po rozbalení zjistí spotřebitel poškození výrobku, je povinen prodávajícího neprodleně kontaktovat.

Dodací lhůta

Dodací lhůta je 2-6 pracovních dní ode dne potvrzení objednávky prodávajícím, v případě zboží skladem.

Práva z vadného plnění (Reklamační řád)

Práva kupujícího z vadného plnění (dále jen "reklamace") musí být vždy uplatněna v souladu s těmito obchodními podmínkami.

Prodávající neodpovídá za vady v těchto případech:

- je-li vada na věci v době převzetí, a přesto byl výrobek používán (jedná se nejčastěji o křivé šití, odlišné velikosti levé a pravé boty, nerovnosti podrážky apod.)

- je-li vada na věci v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny,

- vada vznikla na věci opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci (např. materiál, který podléhá odírání), 

- nevhodně zvolená obuv (boty tlačí, zouvají se, nesedí na noze...),

- reklamace může být zamítnutá v případě rozsáhlejšího poškození - vadu je nutné řešit v počátku vzniku

- je způsobena kupujícím-spotřebitelem a vznikla-li nesprávným užíváním (odírání, ošoupání, promáčením, používáním pro nevhodné účely), skladováním ve vlhku, nesprávnou údržbou- absence pravidelné impregnace, praním, nevhodným čištěním, sušením sálavým teplem, v sušičce či fénem, vystavováním slunci, zásahem kupujícího-spotřebitele či mechanickým poškozením,

- vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího.

Kupující má právo uplatnit reklamaci na adrese prodávajícího.

Kupující je povinen prokázat, že mu náleží právo uplatnit reklamaci, zejména doložit datum koupě, a to buď předložením prodejního dokladu, potvrzení o povinnostech prodávajícího z vadného plnění - záručního listu, popř. jiným věrohodným způsobem. Kupující není oprávněn uplatnit reklamaci na vadu, která byla vytýkána již v minulosti, pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny.

Kupující může svá práva z vadného plnění uplatnit ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží. Po uplynutí lhůty nelze právo z vad u prodávajícího uplatnit, ledaže se smluvní strany dohodnou jinak nebo prodávající poskytne zvláštní záruku za jakost nad rámec jeho zákonných povinností.

Kupující svá práva z vadného plnění uplatní bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že na zboží je vada. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud kupující zboží užívá, ačkoliv o vadě ví. Uplatní-li kupující vůči prodávajícímu vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění po dobu, po kterou je zboží v opravě a kupující je nemůže užívat.

Kupující bere na vědomí, že v případě výměny zboží v rámci vyřízení reklamace neběží nová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění. Lhůta skončí 24 měsíců od převzetí po koupi reklamovaného zboží.

Lhůtu k uplatnění práv z vad nelze považovat za stanovení životnosti zboží, ta se liší s ohledem na vlastnosti výrobku, jeho údržbu a správnost a intenzitu užívání nebo dohodu mezi kupujícím a prodávajícím.

Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout ve lhůtě 30 dní od převzetí zboží. Do této lhůty se započítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Prodávající na vyžádání vydá kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém uvede datum a místo uplatnění reklamace, charakteristiku vytýkané vady, kupujícím požadovaný způsob vyřízení reklamace a způsob jakým bude kupující informován o jejím vyřízení. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Způsob vyřízení reklamace prodávající sdělí kupujícímu písemně na email či telefonicky. Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího měnit jednou zvolený způsob vyřízení reklamace vyjma situace, kdy jím zvolený způsob řešení není možno vůbec nebo včas uskutečnit.

Kupující je povinen převzít si reklamované zboží do 10 dnů ode dne, kdy měla být reklamace nejpozději vyřízena, po této době je prodávající oprávněn účtovat si přiměřené skladné či zboží svépomocně prodat na účet kupujícího. O tomto postupu musí prodávající kupujícího předem upozornit a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí zboží.

Prodávající prohlašuje, že zboží předává kupujícímu v souladu s ustanovením § 2161 občanského zákoníku, tedy:

- zboží má vlastnosti, které si kupující s prodávajícím ujednali, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

- zboží se hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

- zboží je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

- zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

V případě, že zboží při převzetí kupujícím neodpovídá výše uvedeným požadavkům, má kupující právo na dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze věci nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Odpovědnost prodávajícího za vady, které jsou podstatným nebo nepodstatným porušením smlouvy, se použije na vady zboží vzniklé v době 24 měsíců od převzetí, a to pro vady, u kterých se neuplatní odpovědnost za jakost při převzetí. Vada je považována za podstatné porušení smlouvy v případě, kdy by kupující smlouvu neuzavřel v případě, že by vadu při uzavírání smlouvy předvídal, v ostatních případech se jedná o vadu, která není podstatným porušením smlouvy.

Je-li vada podstatným porušením smlouvy, má kupující dle své volby právo na dodání nové věci, opravu, přiměřenou slevu nebo na odstoupení od smlouvy (s právem na vrácení kupní ceny v plné výši). Je-li vada nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady nebo přiměřenou slevu.

Právo na dodání nové bezvadné věci, výměnu součásti, slevu z ceny nebo odstoupení od smlouvy má kupující bez ohledu na charakter vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad.

Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva.

V případě, že prodávající reklamaci zamítne jako neoprávněnou, může se kupující, nebo po dohodě s prodávajícím obě strany, obrátit na soudního znalce z oboru a vyžádat si zpracování nezávislého odborného posouzení vady.

Nedojde-li k dohodě mezi kupujícím a prodávajícím, může se kupující obrátit na příslušný soud.

Poskytl-li prodávající nad rámec svých zákonných povinností záruku za jakost, její uplatnění se řídí těmito obchodními podmínkami, pokud potvrzení o povinnostech prodávajícího z vadného plnění (záruční list) nebo smlouva nestanoví něco jiného.

Právo kupujícího-spotřebitele odstoupit od smlouvy

Kupující má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 21 dnů ode dne následujícího po dni, kdy kupující nebo kupujícím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme zboží. Pro dodržení lhůty postačí v této lhůtě odstoupení od smlouvy odeslat. V odstoupení je vhodné uvést číslo objednávky, datum nákupu a číslo účtu pro vrácení peněz.

Odstoupení od kupní smlouvy je možné zaslat prodávajícímu prostřednictvím elektronické pošty nebo poštou na adresu.

V případě, že kupující dle předchozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do 21 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Kupující je povinen odeslat prodávajícímu na adresu zásilkové a distribuční služby zpět přijaté zboží ve lhůtě 21 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží.

Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Kupující je povinen vrátit nepoškozené zboží (pouze v interiéru vyzkoušené, nenošené) v původním obalu. Pokud zboží není v původním obalu, jeví známky používání nebo jakákoli část chybí (pro ozkoušení je možné odstřihnout cedulky zavěšené na botě, nicméně je nutné je následně přiložit) a zašle zboží zpět prodávajícímu, nejedná se o odstoupení od smlouvy a prodávající není povinen spotřebiteli vrátit zaplacenou cenu zboží, ani uhradit poštovné a balné, ani náklady na vrácení zboží.

Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné provozovateli obchodu, jeho zaměstnancům a správcům internetového obchodu.

Zákazník souhlasí s využitím adresy, emailu a telefonního čísla zejména za účelem odeslání zboží, případně další komunikaci související se zakoupením zboží. Stejně tak externím zaměstnancům zpracovávájícím účetnictví. Prodávající má právo maximálně 7x ročně zaslat na uvedenou emailovou adresu obchodní sdělení týkající se produktů, speciálních akcí a novinek v e-shopu, pokud se nedohodne s kupujícím jinak. 

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

EET

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. V případě platby kartou online či v hotovosti při převzetí bude účtenka dle zákona vystavena a předána kupujícímu.

Závěrečná ustanovení

Prodávající se neřídí žádným závazným kodexem chování.

Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy klara@littleshoes.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.

Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.