20 zajímavostí o lidské noze (očima fyzioterapeutky)

Věděli jste, že není noha jako noha, při běhu nese až pětinásobek váhy těla, někteří lidé se bojí vlastních nohou a tvar chodidla prý vypovídá o povaze člověka? Ve spolupráci s fyzioterapeutkou Soňou Barvenčíkovou z Fyzionožky Vám přinášíme zajímavá fakta ohledně fungování lidské nohy.

20 zajímavostí o lidské noze

Lidskou nohu tvoří 26 kostí, které navazují v 33 kloubech a spojuje je 107 vazů. Aby noha správně fungovala potřebuje pracovat jako tlumič i páka zároveň. Přestože nohy většinu dne schováváme v ponožkách a botách, lze se o nich dozvědět spoustu zajímavých věcí:

1) Noha není noha

Když řekneme "noha" (ta lidská, ne od stolu), většina lidí si představí obecně spodek těla. Zdravotníci však část od kyčelního kloubu po chodidlo označují výhradně "dolní končetina", přičemž pojmem "noha" rozumí pouze spodní část dolní končetiny, tedy oblast chodidla.

2) Lidské chodidlo dříve vypadalo jinak

Opice mají širší chodidlo s odděleným palcem, který jim slouží k úchopu. Podobné měli i naši vzdálení předci, než začali chodit po dvou končetinách.

Chodidlo gorily

S přesunem do vzpřímené pozice se ovšem dostalo těžiště do jedné roviny s tělem, postačovala zmenšená ploska chodidla, palec se srovnal s ostatními prsty a ztratil úchopovou funkci, otočila se patní kost a výrazně zmohutněla, došlo k vytvoření nožní klenby a uvolnění rukou.

3) Nohy spoléhají na klenby

Nožní klenby pomáhají chránit měkké tkáně chodidla, brání stlačení svalů, cév a nervů v chodidle a podporují pružnost nohy, čímž umožňují měkký a pružný nášlap. Celý systém nožních kleneb je udržován vzájemným poměrem vnitřního (mediálního) a zevního (laterálního) sloupce kostí nohy, napětím svalů a vazů nohy a bérce. Podrobněji fungování klenby rozepisujeme zde.

4) Klenby se opírají samy o sebe

Obdobně jako v architektuře, i nožní klenba je vystavěna na principu oblouku, který drží sám sebe. Jednotlivé kosti jsou na sebe klínovitě poskládány, do klenáku (respektive nejvýše položené kosti) působí síly z oblouků a klenák pak silou působí zpět.

5) Klenby se dělí do paprsků

Možná víte, že klenby nohy dělíme podélnou a příčnou. Ve skutečnosti máme ovšem kleneb nespočet, protože se v trojrozměrném prostoru dělí na paprsky, kterých vedle sebe vměstnáme mnoho.

Podélná klenba, příčná klenba

U podélné klenby, jejímž vrcholem je kost hlezenní, rozlišujeme dva paprsky, které začínají blízko sebe a vějířovitě se rozbíhají. Mediální paprsek je vyšší a tvoří ho spojení kostí hlezenní, člunkovité, příčné klínové a tří přiléhajících nártních kostí (první až třetí). Laterální paprsek je nižší a skládá se z kostí patní, krychlové a dvou zbylých nártních kostí (čtvrtá a pátá).

Příčná klenba, která je nejvíce vyklenuta v oblasti střední klínové kosti, má počátek u zánártních kostí a dále pokračuje až do přednoží. Je tedy vidět, že příčná klenba není jedna, ale mohli bychom v průběhu střední části nohy poskládat jednu příčnou klenbu za druhou.

6) Klenby podpírá třmen

Samotné vazy by kosti klenby pohromadě neudržely, takže jsou klenby podpírány šlašitým třmenem, který tvoří úponové šlachy předního holenního svalu a dlouhého lýtkového svalu. Šlašitý třmen pak podporuje nohu obdobně, jako když máme chodidlo ve třmeni při jízdě na koni.

7) Stabilitu chodidla zajišťují 4 body

Stabilitu jakéhokoliv tělesa zajišťuje podepření ve třech opěrných bodech s těžištěm mezi těmito body, proto i u nohy často mluvíme o 3bodové opoře. Konkrétně máme na mysli hlavičky 1. a 5. nártní kosti (metatarzu) a hrbol patní kosti. V poslední době však převládá názor, že se noha opírá o 4 body (4bodová opora). Patní kost je totiž tak významná struktura, že se noha opírá o její vnitřní (mediální) i zevní (laterární) hrbolek. Právě mezi těmito dvěma opěrnými hrbolky a dvěma hlavičkami nártních kostí se rozprostírají nožní klenby.

8) Palec vévodí noze

Palec vyniká nejen opticky, jakožto největší (a většinou i nejdelší) prst nohy, ale také hraje zásadní roli z pohledu správného fungování chodidla. Jednak představuje důležitou oporu těla, ale zároveň se od něj uskutečňuje odraz chodidla při chůzi či běhu. Při vybočení palce z jeho osy (kvůli špatným botám, úrazu, nevhodnému způsobu chůze, ...) se mění nastavení chodidla i schopnost palce plnit svou funkci. Jelikož chodidla představují pomyslné základy celého domu, problémy s palcem se mohou přenášet do celého těla.

Odtažení palce

9) Palec je spojený s krční páteří

Zdá se Vám krk od palce příliš vzdálený? Tak vězte, že tyto dvě oblasti propojují svalové řetězce. Hybnost palce má vliv na fungování páteře, s prsty nohou mohou souviset i migrény hlavy. Nebuďte překvapení, pokud obtíže v horní polovině těla souvisí s problémy v oblasti nohou. Celkovou provázanost organismu více rozebíráme v tomto článku.

10) I malíček nese velký význam

Ačkoliv se jedná o nejmenší prst, v opoře chodidla hraje důležitou roli i malíček. Bohužel se jedná o prst, který většina obuvi (s výjimkou barefoot bot, prostorných ve špičce) svým tvarem trestuhodně opomíjí. Smáčknutí malíčku k ostatním prstům vede často k jeho vbočení, ztráta opory následně způsobuje propad příčné klenby.

11) Váha těla se při pohybu násobí

Již jsme zmiňovali důležitost palce při odrazu, ovšem klíčové je i absorbování síly při došlapu. Noha se nejprve musí vyrovnat s povrchem, po kterém se pohybuje, a nakonec se správně přes palec odvalit a odrazit. Palec při odrazu nese 2x více váhy než ostatní prsty. Při chůzi celkově noha nese až 1,5násobek váhy celého těla, při běhu dokonce 5násobek. Na chodidla tak působí poměrně velká kumulativní síla.

12) Udržováním hybnosti předcházíte bolestem

Pro správnou funkci nohy je důležité mít hybné prsty, patu, nemít ztuhlé klouby. Noha musí správně absorbovat zátěž a dobře pružit. Všechny tyto aspekty předcházejí bolavým klenbám a přetížení plantární fascie.

13) Nohy potřebují pravidelnou úlevu

Jelikož na nohách celý den stojíme, uleví se jim ve zvýšené pozici. Lehněte si ke stěně, zvedněte dolní končetiny a opřete je o stěnu. Vyzkoušejte svíčku, kterou znáte z tělocviku či jógy. Cévy dobře rozproudíte kroužením kotníku, propínáním se či přitahování špiček, klidně také ve zvýšené pozici. Nohám uleví i nasazení adjustačních ponožek.

Adjustační ponožky

14) Masírování nohám pomáhá

Nohy trpí, pokud o ně zapomínáme pečovat, necháváme je celý den zavřené v ponožkách a botách. Proto bychom si měli pravidelně najít čas na řádnou péči, minimálně jim věnovat zvýšenou pozornost při koupání. V drogerii najdete mnoho pečujících přípravků, vedle ošetření se vyplatí i určitou část dne nechat nohy volně bez bot a ponožek. Zkuste také masáž, ať pomocí rukou, nebo skrze stimulační pomůcky.

15) Někteří lidé své nohy odmítají

Jakkoliv podivné se to může zdát, existují jedinci, kteří odmítají na své nohy sahat. Berou nohy jako vzdálenou část těla, u které jsou jim vnější podněty nepříjemné. Tento jev se projevuje již u dětí a provází ho neochota zouvat boty či sundávat ponožky. Z neošetřených nohou však pramení mnoho problémů, a to nejen kožního rázu.

16) Nohu lze vyšetřit nejrůznějšími přístroji

S pokrokem doby se zdokonalují možnosti, kterými lze nohy vyšetřovat. Již se nemusíme spokojit jen s optickým zhodnocením či dotykem odborníka, ale nabízí se nejrůznější přístrojová vyšetření. Zmiňme podoskop, plantograf, digitální analýzu DigitsolePro či pedobarografickou plošinu. Přístrojová vyšetření poskytují velice cenná data do skládačky.

plantograf

17) I báje obsahují zrnko pravdy

Není žádným tajemstvím, že název "Achillova šlacha" pochází od bájného hrdiny ze starořeckých mýtů. Achilles byl po narození svou matkou namočen v řece Styx, což mu mělo zajistit nezranitelnost. Jelikož matka však při této proceduře musela svého syna držet za oblast paty, stala se ona úponová šlacha lýtkového svalu jeho jediným zranitelným místem, kam ho později zasáhl šíp.

Spojení "zničená achilovka = smrt" má opodstatnění i z období válek. Komu nepřítel přeťal achilovku, ten pravděpodobně zemřel podobně jako Achilles, protože nebyl schopen chodit, tedy pohybovat se na bojišti. V dnešních dobách by si na záněty Achillovy šlachy měli dát pozor sportovci, zejména běžci. Problémy s achilovkou mnohdy úzce souvisí s chodidlem, často jimi trpí také dámy nosící obuv na vysokém podpatku.

18) Na noze můžete najít Mortona, Lisfranka i Choparta

V souvislosti s nohou můžete slyšet výraz Morton, Mortonova noha nebo Mortonův neurom. Své pojmenování nese po W. T. G. Mortonovi, americkém stomatologovi a průkopníkovi anestézie. Mortonův neurom představuje zbytnění na nervových zakončeních v oblasti nejčastěji mezi třetí a čtvrtou nártní kostí. Toto zduření je při tlaku velice bolestivé, nepříjemné, vyzařuje z něj elektrizující bolest. Pokud k tomu má jedinec ještě příčně plochou nohu, bude to pro něj velice nepříjemné.

Mortonova noha pak znamená, že má jedinec na pohled druhý prst delší než první, a to z důvodu delší druhé nártní kosti oproti té u palce. Tato změna způsobuje, že se opora a místo odrazu přenáší z palce na ukazováček. Odraz proto není dostatečný, jedinec má sklon ke vzniku vbočených palců, klesá příčná klenba, na noze se objevují otlaky na přetížených místech atd.

Mimo Mortona, můžeme na noze najít Lisfranka i Choparta. Lisfrankův kloub je skloubení mezi zánártními a nártními kostmi, kde tvoří funkční jednotku. Je pojmenován po J. Lisfrancovi, francouzském chirurgovi a gynekologovi. Chopartův kloub je skloubení mezi hlezenní a patní kostí se zánártními kostmi. Je pojmenován po francouzském chirurgovi F. Chopartovi, který prováděl amputace právě v oblasti metatarzálního kloubu. Kloubní linie má tvar písmene S a je důležitá pro pružnost celé nohy. Ačkoliv Chopart sám se o této amputaci nikde nezmínil, jeho souputníci ho proslavili.

19) Existují různé tvary špičky chodidla

Znáte pojem egyptská noha, řecká či římská? Jedná se o hlavní tři tvary špičky nohy, které nejčastěji potkáváme mezi Evropany. Dále existuje noha germánská, keltská i další. Podle tvaru chodidla bychom se měli zaměřit na výběr vhodné obuvi, detailněji typy chodidel rozebíráme zde.

Egyptskou nohu v evropské populace najdeme zastoupenou nejvíce. Má dominantní (nejdelší) prst palec a zbytek prstů sestupně, takže takto tvarované chodidlo představuje ideální podmínky ke správnému rozložení zátěže. U řecké nohy dominuje druhý prst, který přebírá zátěž. Takové noze bychom se měli věnovat preventivně, aby nedošlo ke vzniku obtíží (viz Mortonova noha). Římská noha má první tři prsty stejně dlouhé, což také není ideální pro přenos zátěže.

Typy špičky dle národů

Pro odlehčení lze zmínit, že některé zdroje přiřazují jednotlivým tvarům nohy určité charakteristiky osobnosti. Egyptskou nohu prý mají přátelští romantici s láskou k přírodě, kteří si však často chrání soukromí a mají tendence odkládat povinnosti. Řecké prsty údajně nosí kreativní jedinci s aktivní sportovní povahou, kteří bývají vnitřně často citliví a ve stresu, přestože své emoce nedávají tolik najevo. Římské prsty zase zmiňují společenské lidi s vyrovnanou osobností, kteří se rádi učí, ale často chtějí mít věci podle sebe a neradi se přizpůsobují. Nutno dodat, že různé zdroje se ve svých předpovědích liší, takže takovým tvrzením nepřikládejte velkou váhu.

20) Tvary bot se vyvíjí v čase

Tvary bot se v čase vyvíjí, dochází ke změnám v trendech, jaké boty nosit a které již nejsou pro nohu vhodné. Dříve lidé pro krásu trpěli, nosili malé boty a dobrovolně si chodidla deformovali. Čím dál větší část populace ovšem dbá na správnou funkci nohy, vybíráme boty nejen podle velikosti (délky), ale i dalších parametrů (šířka, ohebnost, rovná podrážka, ...), abychom nohám dopřáli to nejlepší. Barefoot boty se naštěstí dostávají do obecného povědomí a v kontextu zdravého obouvání je můžeme jenom doporučit.

 

Procházet barefoot boty