valgózní kotník

Valgózní kotník představuje vbočení patní kosti. U dětí do tří let je mírná valgozita do 15° (Achillova šlacha do obloučku) přirozená (u dětí do šesti let pak do 5°). Valgozita je spojována se zvýšenou volností vaziva. Zvýšené riziko představuje nesprávný psychomotorický vývoj dítěte, nevhodná obuv, nadváha, nízká míra aktivity dítěte a nedostatek senzorických podnětů přicházejících k chodidlu.