Napsali o nás...

Já a videorozhovor, haha 

videorozhovor

Potěšilo mne pozvání, ale po natáčení jsem doufala, že to nikdy nikdo neuvidí/neuslyší, ptala se na možnost sestříhání, nezveřejnění... ????????

Pak jsem se uklidnila. Nemám potřebu si hrát, že mluvím spisovně, bez přeříkávání a všech vlastně, asi, třeba, jako, možná..., ani že mé podnikání je výborně strategicky řízené, promyšlené a naplánované. Asi na všechno bych odpověděla jinak, kdybych znala dotazy předem a nebyla narvózní jako sáňky v

Proběhla soutěž podnikavá maminka,

já se kupodivu zůčastnila a ještě k většímu kupodivu mě vybrali.

Článek v časopise Maminka

Maminka%20%C4%8Dl%C3%A1nek%20v%20%C4%8Dasopise

Kéž by to byla alespoň z poloviny pravda

a kéž by mě takhle vnímali všichni. Díky Mítníku, čte se to krásně...

http://blog.rosamitnik.cz/2018/04/littleshoescz.html

Rosa Mitnik Little Shoes Týnka

O mých začátcích

i občasném pocitu konce v časopise Miminko.